Aktualności

Wesołych Świąt Wielkanocnych niedziela, 31 marca, 2024
Pożegnanie środa, 27 marca, 2024

Odszedł przyjaciel polskiej fizjoterapii, lekarz, polityk, ale przede wszystkim Człowiek. Człowiek czynu, dialogu, stojący zawsze po stronnie niedocenianych zawodów medycznych a szczególnie bliscy byli mu fizjoterapeuci.

Z ogromnym żalem żegnamy Człowieka otwartego, serdecznego rzecznika dobrych zmian w systemie opieki zdrowotnej. Całej rodzinie Rajmunda Millera składamy najszczersze kondolencje, łączymy się z nią w smutku, żalu, poczuciu wielkiej straty.

Fizjoterapeuci

Żegnaj Rajek

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia wznawia prace piątek, 16 lutego, 2024

⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
OPZZ

Stanowisko Zarządu OZZPF piątek, 2 lutego, 2024

Szczegółowe informacje w piśmie
Pismo

Jest podział zadań w Ministerstwie Zdrowia piątek, 12 stycznia, 2024

✔️Izabela Leszczyna (Minister Zdrowia)

✔️Wojciech Konieczny (Sekretarz Stanu)

✔️Urszula Demkow (Podsekretarz Stanu)

✔️Marek Kos (Podsekretarz Stanu)

✔️Maciej Miłkowski (Podsekretarz Stanu)

✔️Marta Maciążek (Dyrektor Generalny)
Szczegółowe informacje w artykule poniżej
CO W ZDROWIU

Noworoczne Życzenia poniedziałek, 1 stycznia, 2024
Życzenia Świąteczne niedziela, 24 grudnia, 2023
840 zł odliczenia z tytułu składek zapłaconych na związki zawodowe w PIT piątek, 22 grudnia, 2023

(Foto: pixabay.com)

Od 2024 roku członkom związków zawodowych przysługuje wyższy limit odliczenia z tytułu składek zapłaconych na związki zawodowe w PIT – będzie to aż 840 złotych!!

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w artykule poniżej 
PIT.PL

Europejski wymiar zdrowia w dialogu trójstronnym niedziela, 29 października, 2023

OPZZ

⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
OPZZ

Oświadczenie wtorek, 24 października, 2023

„OZZPF Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii przeprasza POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A z siedzibą w Warszawie oraz autora zdjęcia: Piotr Polak za naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich poprzez bezprawne rozpowszechniane w serwisie internetowym ozzpf.pl zdjęcia zarejestrowanego przez PAP pod numerem PAP-23717048 oraz brak oznaczenia autora zdjęcia i źródła pochodzenia wykorzystywanego zdjęcia”

Wsparcie psychologicznedla kadry medycznej orazstudentów kierunków medycznych| wtorek, 26 września, 2023

Trwa Program Wsparcia psychologicznego kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych.

Dla Użytkowników zapewniamy:

👍dostęp do ponad 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów w celu świadczenia bezpośredniej interwencji kryzysowej w postaci konsultacji i sesji psychoterapeutycznych

👍materiały dydaktyczne w formie cyfrowej

👍dostęp do platformy online, która będzie narzędziem realizacji powyższych elementów programu.

W ramach programu powstały poradniki oraz materiały dydaktyczne z zakresu technik relaksacyjnych, które dostępne są na Platformie w module edukacyjnym.

Tematyka materiałów dydaktycznych porusza istotne dla kadry medycznej z punktu widzenia zdrowia psychicznego tematy takie jak:

  *   sposoby radzenia sobie ze stresem – techniki relaksacyjne Jacobsona czy praktyka mindfulness,

  *   najczęstsze problemy psychiczne w zawodach kadry medycznej takie jak: depresja, wypalenie zawodowe, fobie i lęki,

  *   problemy nerwic, somatyzacji i psychosomatyzacji,

  *   uzależnienia,

  *   kiedy potrzebuję fachowej pomocy

  *   asertywnosc

Materiały edukacyjne mają formę cyfrową i dopasowane zostały do odbioru także przez osoby z ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi. Dostępne są na platformie online w module edukacyjnym.

Do kogo skierowany jest Program Wsparcia psychologicznego kadry medycznej?

Do każdego pracownika medycznego, niezależnie od stażu i typu wykonywanego zawodu medycznego, także do studentów kierunków medycznych, m.in.

  *   lekarzy i lekarzy dentystów

  *   pielęgniarek

  *   położnych

  *   ratowników medycznych

  *   fizjoterapeutów

  *   diagnostów laboratoryjnych

  *   farmaceutów

Spotkania online są:

  *   darmowe,

  *   poufne,

  *   w pełni dopasowane to potrzeb czasowych kadry medycznej.

By skorzystać w możliwości udziału w programie konieczne jest uprzednie zarejestrowanie się na stronie https://psychologdlamedyka.pl/.

Ministerstwo Zdrowia realizuje „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.

Trudniej będzie pozbawić pracy osobę na zwolnieniu lekarskim poniedziałek, 25 września, 2023
 • 22 września weszła w życie nowelizacja części ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (art. 2 i 6)
 • Zmiany dotyczą Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nowelizacją trudniej będzie teraz zwolnić pracownika objętego szczególną ochroną, m.in. przebywającego na zwolnieniu lekarskim
 • Sąd na wniosek pracownika będzie miał prawo nakładać na pracodawcę obowiązek kontynuowania zatrudnienia do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie

  RYNEK ZDROWIA
Życzenia z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii  piątek, 8 września, 2023

Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii życzę Państwu spełnienia marzeń osobistych i zawodowych. Życzę całemu naszemu Środowisku dobrej kondycji fizycznej i finansowej, zdrowia i zdrowego systemu opieki zdrowotnej, zasłużonego miejsca fizjoterapii w systemie i niekwestionowanego szacunku dla każdego fizjoterapeuty i jego kompetencji

MZ: dziś szpitale dostaną nowe wyliczenia z NFZ. W aneksach będą pieniądze na podwyżki poniedziałek, 17 lipca, 2023

Dzisiaj szpitale dostaną nowe wyliczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak będą wyglądały ich budżety po przeprowadzeniu podwyżki – zapowiedział 17 lipca podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
RYNEK ZDROWIA

Wiceprezes KIF: 20 zł cynicznie wykorzystywane w grze politycznej środa, 12 lipca, 2023

Każdy zawód zaufania publicznego ma swój samorząd. Samorząd fizjoterapeutów funkcjonuje dopiero drugą kadencję. “Jako świeży może, czerpiąc z wzorców i antywzorców w innych zawodach, być skutecznym reprezentantem i rzecznikiem każdego fizjoterapeuty pracującego w naszym kraju” – mówi Hanna Kowalewska, wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Odnosząc się wprost do tematu wysokości składek podkreśla, że jest on wykorzystywany w rozgrywkach politycznych przez działaczy niechcących współpracować z obecnymi władzami, a przeszkadzających i kierujących się własnym interesem politycznym.
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
POLITYKA ZDROWOTNA

1 lipca wzrost pensji również dla lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów na kontraktach wtorek, 6 czerwca, 2023
 • Od 1 lipca planowane są kolejne podwyżki w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przyjęło rozwiązania dotyczące ich sfinansowania
 • W tym roku szpitale i przychodnie mają otrzymać pieniądze nie tylko na pracowników etatowych
 • O ocenę nowego rozwiązania poprosiliśmy związki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów oraz diagnostów laboratoryjnych
  ⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
  RYNEK ZDROWIA
MZ zdecydował, jak sfinansować podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników. Wybrano wariant trzeci poniedziałek, 5 czerwca, 2023
 • 5 czerwca wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w piśmie do szefa AOTMiT potwierdził, że minister zdrowia wskazał sposób sfinansowania podwyżek w ochronie zdrowia
 • MZ zatwierdził jeden z trzech wariantów, przedstawionych w rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Skutki nowych rozwiązań wyliczono na 6,5 mld, 14,4 mld oraz 15,05 mld zł (rocznie). Szef resortu zdrowia wybrał do realizacji trzeci, najdroższy wariant
 • Zakłada wzrost pensji dla pracowników na etatach, ale również tych na kontraktach, ponadto obejmuje skutki wzrostu inflacji oraz wzrost wycen w internie, chirurgii ogólnej i położnictwie
  ⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
  RYNEK ZDROWIA
Debata środa, 31 maja, 2023

30 maja w siedzibie OPZZ odbyła się związkowa debata o wzroście wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia, w której uczestniczył wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele branżowych organizacji związkowych OPZZ, reprezentujący różne grupy zawodowe w ochronie zdrowia.

Debata dotyczyła aktualnych zagadnień płacowych w ochronie zdrowia. Była w szczególności poświęcona bieżącemu wdrażaniu znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Cel spotkania, to zarówno bieżący walor informacyjny odnośnie aktualnych zagadnień płacowych w ochronie zdrowia, ale w szczególności wymiana doświadczeń związkowych z aktualnie trwających negocjacji płacowych i skali tegorocznego wzrostu wynagrodzeń mającego obowiązywać od 1 lipca.
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
OPZZ

Bądźmy razem w Święto Pracy piątek, 28 kwietnia, 2023

Serdecznie zapraszamy na obchody tegorocznego Święta Pracy, które odbędą się 1 maja w Warszawie. Bądźmy tam razem! Do udziału w wydarzeniu zaprasza Szef OPZZ Piotr Ostrowski.
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️

OPZZ

Radosnego Alleluja niedziela, 9 kwietnia, 2023
Płace w zdrowiu nadal najważniejszą kwestią? piątek, 7 kwietnia, 2023
Zarobki fizjoterapeutów
Fizjoterapeuci również uwzględnieni są w ustawie w kilku grupach. Ci z wyższym wyksztalceniem i specjalizacją zarobią po tegorocznej podwyżce 8186 zł, ci z wyższym wyksztalceniem magisterskim, bez specjalizacji – 6473 zł, a ci ze studiami I stopnia i bez specjalizacji – 5965 zł brutto.
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
CO W ZDROWIU
Od tego zależą nasze podwyżki wtorek, 28 marca, 2023
Do 3 kwietnia zbiórka danych o wynagrodzeniach. Od tego zależy finansowanie podwyżek

Do 3 kwietnia zbiórka danych o wynagrodzeniach. Od tego zależy finansowanie podwyżek

 • AOTMiT ponownie gromadzi informacje o płacach w podmiotach leczniczych. Możliwość przekazywania danych uruchomi po 20 marca poprzez specjalnie dedykowaną do tego aplikację
 • To na podstawie m.in. tych danych Agencja wydała w minionym roku rekomendacje dotyczące zmiany sposobu i poziomu finansowania świadczeń w związku wprowadzoną podwyżką najniższych wynagrodzeń
 • Kolejna podwyżka planowana jest na drugą połowę tego roku – 1 lipca 2023 roku. Wyższe pensje minimalne obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, diagnostów, personel pomocniczy
 • Tym razem AOTMiT interesują dane za luty 2023 roku, a informacje, których przekazania oczekuje, objąć powinny wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia i zaangażowania w realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych
  ⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
  RYNEK ZDROWIA
Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy niedziela, 26 marca, 2023
🔹 Dłuższy urlop rodzicielski
🔹 Nadgodziny i delegacja za zgodą
🔹 Urlop opiekuńczy
🔹 Zwolnienie od pracy w związku z siłą wyższą
🔹 Dłuższa przerwa w pracy, nawet o 30 minut
🔹 Trudniej będzie zwolnić osoby na umowach o pracę na czas określony
🔹 Nowe zasady stosowania umów na okres próbny
🔹 Nowe obowiązki informacyjne i związane ze szkoleniami
🔹 Prawo do polepszenia warunków zatrudnienia
🔹 Rodzice małych dzieci z lepszą ochroną przed zwolnienie

⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
GAZETA PRAWNA

Wszystkiego Najlepszego  środa, 8 marca, 2023
T. Dybek: 1,5 średniej krajowej – tyle powinni zarabiać fizjoterapeuci poniedziałek, 27 lutego, 2023

Najpilniejszy temat, to fizjoterapeuci zatrudnieni w Domach Pomocy Społecznych (DPS) Fizjoterapeuci pracują tam z bardzo trudnym i wymagającym pacjentem, a mimo tego dostają skandalicznie niskie wynagrodzenia. 

Fizjoterapeuci grożą akcją protestacyjną w DPS-ach, a nawet odejściem z pracy. Sytuacja jest bardzo poważna i dlatego apeluję do przedstawicieli MZ i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o dialog, aby rozwiązać ten problem
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
COWZDROWIU

WAŻNE INFORMACJE  piątek, 17 lutego, 2023
Prezes Główny Urząd Statystyczny ogłosił komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r.
Oznacza to, że na ten rok kwota bazowa do przeliczeń wynagrodzeń zgodnie z zapisami Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych od lipca 2023r. wynosiła będzie 6346,15 zł 
W związku z tym, najniższe zasadnicze wynagrodzenie dla fizjoterapeutów będą prezentowały się następującą 
Podwyżki wynagrodzeń w zdrowiu. Ile będą zarabiali pracownicy ochrony zdrowia w 2023 r.? środa, 4 stycznia, 2023

Fizjoterapeuta z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją – 8150,81 zł;

Fizjoterapeuta, z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim – 6444,82 zł;

Fizjoterapeuta z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, technik fizjoterapii – 5939,35 zł;

⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
POLITYKA ZDROWOTNA

Szanowne Koleżanki i Koledzy czwartek, 8 września, 2022
W dniu 8 września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii,z tej okazji składamy Wam
Życzenia sukcesów zawodowych, mamy nadzieje że tegoroczne podwyżki to dopiero początek naszej walki o godne traktowanie fizjoterapii i fizjoterapeutów👏
Pamiętamy tez że macie życie prywatne i również w tej sferze życzymy Wam 
sukcesów w życiu zawodowym i szczęścia w życiu prywatnym 🌻🍓🥂🍾🦩
w imieniu Zarządu Krajowego OZZPF
Przewodniczący Tomasz Dybek
Tomasz Dybek: sam ze sobą dogadam się w minutę piątek, 29 lipca, 2022

Dr Tomasz Dybek w czerwcu został prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów – pierwszy raz w historii zawodów medycznych prezes samorządu jest jednocześnie przewodniczącym związku zawodowego. – Sam ze sobą dogadam się w minutę – twierdzi Dybek, wskazując, że to nie problem. A jakie kwestie uważa za problematyczne i jak chce je zmienić?

⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️

CO W ZDROWIU

Ulga podatkowa dla związkowców – odliczenie składek członkowskich piątek, 15 lipca, 2022
500 zł odliczenia od dochodu z tytułu zapłaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
KSIĘGOWOŚĆ INFOR
Podwyżki dla fizjoterapeutów od 1 lipca sobota, 9 lipca, 2022

odpowiedzi na najczęstsze zadawane pytania
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
KIF
Podwyżki medyków w podmiotach leczniczych “budżetówki”. Jest projekt rozporządzenia piątek, 8 lipca, 2022
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Dodano też grupy zawodowe, m.in.: specjalistę w dziedzinie fizjoterapii, licencjata z fizjoterapii oraz pracownika ochrony oddziału psychiatrii sądowej. Regulacja będzie miała moc wsteczną od 1 stycznia 2022, konsultacje publiczne tylko dziś 8 lipca.
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
RYNEK ZDROWIA
Fizjoterapeuci w DPS wreszcie czas na lepsze pensje czwartek, 7 lipca, 2022

Nowe przepisy powstrzymają falę odejść z DPS-ów
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
CO W ZDROWIU

Podwyżki najniższych płac: znamy harmonogram NFZ. Kluczowe terminy piątek, 1 lipca, 2022
Kluczowe terminy finansowania podwyżek uchwalonych w nowelizacji ustawy o najniższych płacach w placówkach zdrowotnych przedstawione przez wiceprezesa NFZ Bernarda Waśko:
do 8 lipca AOTMiT ma mieć gotowe rekomendacje zawierające mechanizm zwiększenia wycen dla szpitali;
13 lipca – termin dla dyrektorów szpitali do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi;
I połowa lipca – nowelizacja OWU, czyli ogólnych warunków umów zawieranych przez placówki z NFZ oraz zmiana planu finansowego NFZ;
15-31 lipca – aneksowanie umów z NFZ;
po 10 sierpnia – dystrybucja dodatkowych pieniędzy potrzebnych na sfinansowanie wzrostu najniższych płac.
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
CO W ZDROWIU
Najpierw lekarze, teraz fizjoterapeuci. Spór w Otwocku się pogłębia wtorek, 28 czerwca, 2022

Fizjoterapeuci związkowcy ze szpitala Otwocka domagają się lepszych zarobków. Na 30 czerwca Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii zapowiedział “czarny czwartek.  “Fizjoterapeucie należy się szacunek. Pacjentowi należy się fizjoterapia” – brzmi hasło protestu
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
RYNEK ZDROWIA

Fizjoterapeuci w Otwocku maja problem poniedziałek, 27 czerwca, 2022
30 czerwca czwartek wszystkie OT przychodzą w czarnych koszulkach solidaryzując się z fizjoterapeutami z Otwocka
drukujemy plakat i rozwieszamy
⤵️do pobrania ⤵️
https://drive.google.com/…/1ot2vWx5AFsHgGeb1uXm…/view…

Podwyżki dla medyków zatwierdzone przez Sejm piątek, 24 czerwca, 2022

mgr fizjoterapii, ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł
mgr fizjoterapeuta, bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł
lic, tech fizjoterapii 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;
Dowiedz się więcej:
POLITYKA ZDROWOTNA

Nowy prezes samorządu fizjoterapeutów: koniec z establishmentem, będzie uchwała o transparentności wtorek, 31 maja, 2022

27 maja w trakcie II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów delegaci wybrali prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Dzięki przewadze tylko jednego głosu stanowisko stanowisko obejmie dr Tomasz Dybek, dotychczasowy przewodniczący Związku Zawodowego Fizjoterapeutów. Jak zmieni się samorząd pod jego przywództwem?

PULS MEDYCYNY

Dzień Kobiet wtorek, 8 marca, 2022
🇺🇦 Pomoc Ukrainie poniedziałek, 7 marca, 2022
🇺🇦 Якщо ви з України і перебуваєте в процесі реабілітації своєї дитини ми вам допоможемо продовжити реабілітацію тут, зв’яжіться з нами biuro@ozzpf.pl
Informacja w związku nowymi wycenami piątek, 4 lutego, 2022
Komunikat w związku z wątpliwościami w zakresie nowego sposobu rozliczania świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej
Pełna Treść
NFZ
Zarządzenie Prezesa NFZ wtorek, 11 stycznia, 2022
NFZ


Ważna Informacja wtorek, 11 stycznia, 2022

📌Jak już informowaliśmy wcześniej, OZZPF prowadzi rozmowy z Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie zmiany wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych. ‼️
📌Z dotychczasowych rozmów i nieoficjalnych informacji wynika, że niebawem podniesiona zostanie wycena świadczeń w zakresie rehabilitacji stacjonarnej‼️
📌Ponadto wyrównane zostaną różnice wyceny tych świadczeń, które do tej pory były zróżnicowane w zależności od regionu kraju‼️📌Sytuacja ta doprowadzała często do sytuacji, że ta sama praca fizjoterapeuty, w zależności od regionu kraju była różnie wyceniana. OZZPF nadal kontynuuje rozmowy na temat projektu Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza…..
📌O ich efektach będziemy informować Was na bieżąco.

Szczęśliwego Nowego Roku ! piątek, 31 grudnia, 2021
Życzenia 🎄💫🎅🌟❄️ piątek, 24 grudnia, 2021
Wotum nieufności wobec Krajowej Izby Fizjoterapeutów. czwartek, 23 grudnia, 2021
Znowu sukces ! wtorek, 9 listopada, 2021
Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds Ochrony Zdrowia piątek, 5 listopada, 2021
od 1 lipca 2022 najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla Fizjoterapeuty zatrudnionego w placówce leczniczej posiadającej kontrakt z NFZ powinno oscylować (przy założeniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaj z 2021 na poziomie 5500 zł )
NIE MNIEJ NIŻ:
– dla technika fizjoterapii i licencjata 5170 zł tj. (współczynnik pracy 0,94×5500)
– dla mgr fizjoterapii 5610 zł tj.(współczynnik pracy 1,02×5500)
– dla specjalisty fizjoterapii 7095 zł tj. (współczynnik pracy 1,29×5500)

⤵️ Pełna Treść ⤵️
STANOWISKO


A. Niedzielski: Osiągnięto porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń piątek, 5 listopada, 2021

Udało nam się osiągnąć jednogłośne stanowisko w sprawie przebiegu ścieżki wzrostu wynagrodzeń w ramach systemu ochrony zdrowia- ogłosił w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski po zakończonym spotkaniu Zespołu Trójstronnego. Jak mówił, w ciągu ostatnich 3 tygodni wpracowano realne rozwiązania, a porozumienia oznacza zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i wynagrodzeń.
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
CO W ZDROWIU

Kto najbardziej odczuł podwyżki po lipcowych zmianach? piątek, 29 października, 2021

📌Komu najbardziej przybyło w portfelach po ostatnich podwyżkach najniższych wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia❓
📌Z zaprezentowanych danych wynika, że na największe podwyżki mogli liczyć‼️
👉fizjoterapeuci👉psycholodzy 👉diagności👉ratownicy 👉technicy,
⤵️ Dowiedz się więcej: ⤵️
CO W ZDROWIU