Zarząd

Prezydium zarządu krajowego

Przewodniczący:
dr Tomasz Dybek
I Wiceprzewodniczący:
mgr Janina Zakolska
II Wiceprzewodnicząca:
mgr Ewelina Okoniewska
Sekretarz:
dr Piotr Paluch
Skarbnik:
mgr inż.Anna Prorok

Członkowie zarządu

dr Monika Gałczyk
dr Renata Archacka
mgr Elżbieta Piątkowska
mgr Anna Frydrychowicz
mgr Melania Mojżyszek
mgr Maciej Bogdan

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca:
mgr Maria Czader
 
mgr Hanna Kowalewska
mgr Katarzyna Wiśniewska

Sąd koleżeński

Przewodnicząca:
dr Renata Szczepaniak
 
mgr Miłosz Czerkawski
mgr Ewa Filipiak