Zarząd 2021-2026

Prezydium zarządu krajowego

Przewodniczący:
Tomasz Dybek
I Wiceprzewodniczący:
Janina Zakolska
II Wiceprzewodnicząca:
Hanna Kowalewska
Sekretarz:
Piotr Paluch
Skarbnik:
Anna Prorok

Członkowie zarządu

Karolina Kucharczyk
Katarzyna Wiśniewska
Ewelina Okoniewska
Michał Łaz
Marcin Rutkowski
Maciej Bogdan

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca:
Maria Czader
 
Ewa Filipiak
Orzechowska

Sąd koleżeński

Przewodnicząca:
Aneta Tama
 
Jacek Jasiński
Łukasz Jankowski