logotype
10
Sie
  Zaproszenie na spotkanie z Ministrem Zdrowia

Spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbędzie się w siedzibie Ministerstwa w dniu 12 sierpnia br. o godzinie 17.00.

Write comment (0 Comments)
06
Sie
  Spotkanie z Ministrem Cezarym Ciuślikowskim, Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego Jakubem Bydłoń oraz Mateuszem Kama Dyrektorem DSO

 

W dniu 5 sierpnia br. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie z Panem Ministrem Cezarym Ciślukowskim, Dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego Jakubem Bydłoń oraz Mateuszem Kama Dyrektorem DSO

Na spotkaniu zostały przedstawione kwestie nurtujące Związki Zawodowe oraz przekazano Panu Ministrowi Pismo z postulatami:

1.Podwyżki płac proporcjonalne do pielęgniarek od 01-09-2015

2.W związku z art. 214 Ustawy o Działalności Leczniczej podniesienie wynagrodzenia dla pracowników wymienionych w tym artykule adekwatnie do zwiększonego czasu pracy

3.Wprowadzenia branżowej siatki płac przedstawiającej minimalne wynagrodzenie w każdej grupie zawodowej/baza średnia krajowa/

4.Uczestnictwa przedstawicieli naszych grup zawodowych w pracach związanych ze zmianami w systemie wynagradzania oraz wszelkich innych sprawach które dotyczą ochrony zdrowia w kraju a szczególnie dotyczące naszych zawodów medycznych

OZZ Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

Grażyna Musiałkiewicz , Maria Ałaszkiewicz – Pietr

OZZ Techników Medycznych Radioterapii

Jacek Zingler, Piotr Mendak

OZZ Techników Medycznych Elektroradiologii

Małgorzata Staroń, Cezary Staroń

OZZ Fizjoterapia

Lidia Koktysz, Marek Rajkiewicz

KZZ Pracowników Ratownictwa Medycznego

Roman Badach-Rogowski, Grzegorz Wielebnowski

KZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

Iwona Kozłowska, Pawł Cofla

SNZZ Pracowników Medycznych z Wyższym Wykształceniem – Inowrocław

Beata Gruszczyńska

Polskie Towarzystwo Elektroradiologii

Aleksandra Kaczmarek, Bartosz Bąk

OZZ Pracowników Fizjoterapii

Tomasz Dybek

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Marek Kiljański

*uczestnicy spotkania wg wpisu na listę obecności

 

Write comment (0 Comments)
28
Lip
  Konferencja Prasowa NIL  Dotycząca Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty

Zachęcamy do zapoznania się z zapisem video z konferencji prasowej NIL z dnia 23 lipca 2015 roku. Dostępne jest również streszczenie konferencji na stronie internetowej NIL oraz prezentacja NIL z konferencji prasowej w formacie PDF.

Write comment (0 Comments)
05
Sie
  Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w Sprawie Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

 

Jest to bardzo ważny akt prawny wdrażający w życie jednostronne uzgodnienia pomiędzy Ogólnopolskim ZZ Pielęgniarek i Położnych (zrzeszonym w Forum ZZ) a Ministrem Zdrowia w zakresie wzrostu wynagrodzeń wyłącznie dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych, kosztem innych pracujących w tym sektorze.

Zwracamy szczególnie uwagę na zapisy § 2 projektu – dyskryminującego pozostałe związki zawodowe, co do podziału środków finansowych na podwyżki w zakładach leczniczych, a dający prawo do negocjacji ze związkami zawodowymi zrzeszającymi wyłącznie pielęgniarki i położne.

 

Projekt

 

 

 

Write comment (0 Comments)

 

23
Lip
  Czy samodzielna fizjoterapia jest bezpieczna?

Zapraszamy do przeczytania zaproszenia na konferencje prasową organizowaną przez Naczelną Izbę Lekarską, oraz do komentarzy pod artykułem w gazecie lekarskiej.

Write comment (0 Comments)