logotype

OTOZZPF w Poznaniu

Skład Zarządu:

Przewodnicząca: Anna Frydrychowicz
I
Wice Przewodnicząca: Jędrzej Gruszecki
II Wice Przewodnicząca: Barbara Krzyśko   

Sekretarz: Agata Patrzykąt
Skarbnik: Iwona Perczyńska
Członek zarządu: Wojciech Manikowski 

Członek zarządu: Beata Bruczyńska
Członek zarządu: Anna Michalska


Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca: Elżbieta Nentwig
                       Agata Kokocińska
                       Hanna Witkowska

 

Siedziba:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147

Poznań 61-545