logotype
09
STY
  Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Projekt został przyjęty przez Kolegium Ministra i skierowany do dalszych prac – wystąpiono z wnioskiem o skierowanie projektu ustawy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ze względu na brak uzgodnienia wszystkich uwag zgłoszonych do projektu zostanie on skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów z rozbieżnościami. Decyzję o sposobie rozstrzygnięcia rozbieżności podejmie Stały Komitet Rady Ministrów. O ostatecznym kształcie projektu ustawy zdecyduje Rada Ministrów.

 PROJEKT USTAWY

 UZASADNIENIE

 OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Write comment (0 Comments)
09
STY
  Wywiad z Prezesem KRF dr. hab. n. med. Maciejem Krawczykiem

MEDEXPRESS

krawczyk-2-1280x578

Write comment (0 Comments)
05
STY
  MZ: powstanie rejestr ukaranych fizjoterapeutów

POLITYKA ZDROWOTNA


LEGISLACJA RCL

3STYCZEN1

Write comment (0 Comments)
07
STY
  Czeka nas reforma podstawowej opieki zdrowotnej...

 5STYCZEN

Write comment (0 Comments)
02
STY
  Działo się, czyli historie wojenne

FIZJOPEDIA
2styczen

Write comment (0 Comments)