1 lipca wzrost pensji również dla lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów na kontraktach