WSA: Szpital musi chronić personel medyczny przed zakażeniem