Rozporządzenie w sprawie zaprzestania świadczeń fizjoterapeutycznych