WSPÓŁPRACA z INNYMI ZWIĄZKAMI i STRATEGIA na rok 2020