Sprawozdanie z Zebrania Członków PTF Oddziału Opolskiego 25.10.2014r.