logotype

Żywiec

Skład Zarządu

ZARZĄD TERENOWY
Przewodniczący         Janusz    Piątek
Wiceprzewodniczący    Michał Ślęczkowski
Sekretarz        Krzysztof Bieniek
Skarbnik         Wojciech Ciurla
Członek zarządu     Kalina Kędziorska-Ciurla

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący         Ewa Kapała
Członek         Łukasz Wędzel
Członek            Anna Tomaszek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący         Mirosław Tomaszek
Członek         Marta Gałuszka
Członek            Paweł Waligóra

Siedziba:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 52