logotype

PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO:

Przewodniczący:                  dr  Tomasz Dybek                                  

I Wiceprzewodniczący:        mgr Janina Zakolska                                                   

II Wiceprzewodnicząca:       mgr Ewelina Okoniewska 

Sekretarz:                              dr Piotr Paluch

Skarbnik:                              mgr inż.Anna Prorok

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 

 dr Renata  Archacka  

 mgr  Elżbieta Piątkowska 

 mgr Anna Frydrychowicz

 mgr Barbara Krzyśko

 mgr Melania Mojżyszek

 mgr Bogdan Maciej

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca:      mgr Maria Czader 

                                 mgr Hanna Kowalewska                     

                                 mgr Katarzyna Wiśniewska

 

 SĄD KOLEŻEŃSKI                   

 Przewodniczący:     dr Renata Szczepaniak

                                 mgr Miłosz Czerkawski                 

                                 mgr Piotr Zemła