logotype

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie

PRZEWODNICZĄCY              Marek Ziętal
WICE PRZEWODNICZĄCY     Michał Kaczmarek
SEKRETARZ                        Małgorzata Majchrewicz-Cebula
SKARBNIK                          Aleksandra Kowalik
CZŁONEK ZARZĄDU             Agnieszka Chowaniec

KOMISJA REWIZYJNA
PZREWODNICZĄCY               Krzysztof Nowakowki
WICE RPZEWODNICZĄCY      Katarzyna Margasińska
SEKRETARZ                         Adrian Mazanek

SĄD KOLEŻEŃSKI
RPZEWODNICZĄCY            Aneta Szczęsna
WICE PZREWODNICZĄCY    Bożena Kowalska
SEKRETARZ                       Alicja Stolarska

OZZPF OT przy Wojewódzkim  Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie.
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa