logotype

Tarnów 2

Skład Zarządu:

PRZEWODNICZĄCY                  Jakub    Kwiek
WICE PRZEWODNICZĄCY          Katarzyna Kolasińska
SEKRETARZ                             Radosław Słomka
SKARBNIK                               Magdalena  Dęboś-Święs

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY                   Małgorzata Bieniarz
WICE RPZEWODNICZĄCY          Aleksandra Katarzyna Solak
SEKRETARZ                             Jarosław Boduch

SĄD KOLEŻEŃSKI
RPZEWODNICZĄCY                    Dagmara Wrześniowska
WICE PZREWODNICZĄCY           Marcin    Chudoba
SEKRETARZ                              Piotr    Ogrodnik

ul. Mostowa 6,
33-100 Tarnów,
Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z.o.o. w Tarnowie