logotype

Uzdrowiska Kłodzkie

 OZZPF przy Uzdrowiskach Kłodzkich S.A.- Grupa PGU 

RPZEWODNICZĄCY                    Miłosz Czerkawski
WICE RPZEWODNICZĄCY         Renata Archack
SEKRETARZ                                   Joanna Matysiak
SKARBNIK                                     Dorota Bernaś
CZŁONEK ZARZADU                   Kazimiera Wach

KOMISJA REWIZYJNA

RPZEWODNICZĄCY                     Nina Kisielewska
WICE RPZEWODNICZĄCY         Wiesława Choińska
SEKRETARZ                                   Iga Dąbrowska

SĄD KOLEŻEŃSKI

RPZEWODNICZĄCY                     Aneta Nawieśniak
WICE RPZEWODNICZĄCY          Michał Siewruk
SEKRETARZ                                   Monika Kościk

SIEDZIBA;
Uzdrowiska Kłodzkie
ul. Zdrojowa 39
57-320 Polanica Zdrój