logotype

Tarnów

OZZPFOT Tarnów

Skład Zarządu:

RPZEWODNICZĄCY                   Natalia Polak

WICE RPZEWODNICZĄCY          Agnieszka Gajewska-Podraza

SEKRETARZ                             Maria Sajdak

SKARBNIK                                Dorota Kierońska

CZŁONEK ZARZADU                   Aneta Ligęza

 

KOMISJA REWIZYJNA

RPZEWODNICZĄCY                     Jerzy Bzdulski
CZŁONEK                                   Andrzej Ligęza

SĄD KOLEŻEŃSKI

RPZEWODNICZĄCY                     Michał Fałatowicz
CZŁONEK                                   Krystyna Kubisztal

 

Siedziba

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

ADRES: 33-100 Tarnów ul. Lwowska178 a