logotype

Szczecin - Zdroje

Skład Zarządu

ZARZĄD TERENOWY

Przewodniczący           Roger Nowacki
Wiceprzewodniczący    Marta Barcz
Sekretarz                    Bogusława Osolińska
Skarbnik                     Kamil Golański
Członek Zarządu          Cezary Szymański

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący         Wojciech Brączyk
Członek                    Paulina Polaszczyk
Członek                    Marzena Góralska

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący         Małgorzata Mierzwa-Wolska
Członek                    Anna Korona
Członek                    Łukasz Kopacz

Siedziba

Mączna 4, 70-780 Szczecin
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"