logotype

Siedlce

OZZPFOT SIEDLCE

SKŁAD ZARZĄDU

RPZEWODNICZĄCY             Małgorzata Przyborowska-Komar
WICE RPZEWODNICZĄCY     Dorota Szymańska
SEKRETARZ                        Jarosław Wysocki
SKARBNIK                           Agnieszka Arasim-Iwańczuk
CZŁONEK ZARZADU              Krzysztof Makuła

KOMISJA REWIZYJNA 
RPZEWODNICZĄCY              Anna Magdalena Lemieszek
WICE RPZEWODNICZĄCY      Magdalena Sobolewska
SEKRETARZ                         Mariusz Tarapata

SĄD KOLEŻEŃSKI
RPZEWODNICZĄCY               Marzena Grudzień
WICE RPZEWODNICZĄCY      Małgorzata Romańska
SEKRETARZ                         Edyta Bisek

SIEDZIBA
Mazowiecki szpital wojewódzki w Siedlcach
ul.Księcia Józefa Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce