logotype

Ropczyce

Skład Zarządu:

ZARZĄD TERENOWY

Przewodniczący           Aneta Dziewit-Kmieć
Wiceprzewodniczący     Mikołaj Pragłowski
Sekretarz                    Lucyna Litwicka- Chmura
Skarbnik                     Katarzyna Pietruś
Członek zarządu           Dawid Wlezień

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący          Zuzanna Wójcik- Ptak
Członek                     Piotr Bała
Członek                     Sławomir Hossa

SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący         Karol Galiński
Członek                    Justyna Pociask
Członek                    Iwona Radoń

Siedziba:

39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach