logotype

SPZOZ w Radzziejów

SKŁAD ZARZĄDU:

PRZEWODNICZĄCY                   Maciej Kubicki
WICE PRZEWODNICZĄCY          Krzysztof Wolański
SEKRETARZ                             Karolina Flenc
SKARBNIK                               Joanna Waszak
CZŁONEK ZARZĄDU                  Marlena Estkowska

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY              Radosław Małolepszy
WICE RPZEWODNICZĄCY      Łukasz Bazelewski
SEKRETARZ                        Andżelika Przysieka

SĄD KOLEŻEŃSKI
RPZEWODNICZĄCY             Paulina Kurtysiak
WICE PZREWODNICZĄCY    Katarzyna Szkudlarek
SEKRETARZ                       Aneta Kasińska

SIEDZIBA
ul. Szpitalna 3,
88-200 Radziejów,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.