logotype

Poznań 2

Skład Zarządu:

ZARZĄD TERENOWY
Przewodniczący         Lucyna Krzyżańska
Wiceprzewodniczący    Renata    Piskorż
Sekretarz        Mateusz Telakowiec
Skarbnik         Bartosz Stępa
Członek zarządu     Marcin Patalas

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący     Maria Ratajska
Członek     Joanna Towara
Członek        Katarzyna Neumann

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Magdalena Garstecka
Członek     Anna Maria Jankowiak
Członek        Paulina Rospenda

Siedziba:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im. Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ W Poznaniu
61-285 Poznań Ul. Szwajcarska 3