logotype

OT Piotrków Trybunalski

Skład Zarzadu

PRZEWODNICZĄCY                       Kamil Białas
WICE PRZEWODNICZĄCY              Jakub Goss  
SEKRETARZ                                 Katarzyna Walas  
SKARBNIK                                   Jolanta Piasecka  
CZŁONEK ZARZĄDU                      Beata Gałązka

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY                       Kamila Galińska
WICE RPZEWODNICZĄCY              Monika Tomaszczyk
SEKRETARZ                                 Marcin Jadwiszczak

SĄD KOLEŻEŃSKI
RPZEWODNICZĄCY                    Grzegorz Kiełkiewicz  
WICE PZREWODNICZĄCY            Magdalena Gałązka  
SEKRETARZ                               Ewelina Dziemdziora

Siedziba:
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
ul. Rakowska 15
97- 300 Piotrków Trybunalski