logotype

OT Ostrów Mazowiecka

Skład Zarządu

PRZRZEWODNICZĄCY                 Agnieszka Golińska
WICE PPZREWODNICZĄCY          Ewa Orzechowska
SEKRETARZ                             Anna Poślad
SKARBNIK                               Marcin Stefańczuk
CZŁONEK ZARZĄDU                  Emilia Piasecka


KOMISJA REWIZYJNA
PZREWODNICZĄCY                  Ewelina Bednarczyk
WICE RPZEWODNICZĄCY          Katarzyna Podbielska
SEKRETARZ                             Beata Małkińska

SĄD KOLEŻEŃSKI
RPZEWODNICZĄCY                   Magdalena Modzelan-Poślad
WICE PZREWODNICZĄCY           Ewa Laser
SEKRETARZ                              Anna Skarżyńska

Siedziba:

Szpital Powiatowy im. M. Skłodowskiej-Curie. SPZZOZ

Stanisława Duboisa 68,
07-300 Ostrów Mazowiecka