logotype

Olsztyn

Skład Zarządu

ZARZĄD TERENOWY
Przewodniczący           Agnieszka Krawętkowska
Wiceprzewodniczący    Patrycja Kozicka
Sekretarz                   Katarzyna Lisatowicz
Skarbnik                     Katarzyna Zielińska
Członek zarządu           Bauman Alicja

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący    Arkadiusz Zduńczuk
Członek               Marta Typa
Członek               Anna Żuk
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Ewa Curulak
Członek                Michał Leszek
Członek                Kamila Michal-Małyszko

Siedziba
ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie