logotype

Mońki

Skład Zarządu:
Przewodniczący     Agnieszka Klicka
Wiceprzewodniczący    Magdalena Januszewska
Sekretarz        Dorota Kupińska
Skarbnik         Magdalena Dytkowska
Członek zarządu     Artur Chludziński

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący     Joanna Tekień
Członek         Jakub Czerech
Członek        Anna Skarżyńska

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Sylwia    Rutkowska
Członek         Patryk    Muszyński
Członek        Wojciech Fiedoruk

Al. Niepodległości 9,
19-100 Mońki,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach