logotype

Milicz

Skład Zarządu

Przewodniczący     Sylwia Kurzyńska
Wiceprzewodniczący    Patrycja Knopik-Dec
Sekretarz        Joanna Kowalska
Skarbnik         Katarzyna Michałowska
Członek zarządu     Justyna Płókarz

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący     Anastazja Kliber
Członek         Daria Płuska
Członek        Ewa Gorzkiewicz

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Ewa Hyża
Członek         Marta Kaczmarek
Członek        Anna Kowalska


SIEDZIBA

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1,  56-300 Milicz