logotype

Lublin/Dziecięcy

Skład Zarzadu:

Przewodniczący         Marta Kuta
Wiceprzewodniczący     Klaudia Lalak
Sekretarz        Anna Ciecieląg
Skarbnik         Beata Mroczek - Stryjecka
Członek zarządu     Anna Sikorska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący     Joanna Irzyk
Członek             Beata Miziak
Członek             Jolanta Turowska

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Krzysztof Okulski
Członek                Anna Kosiecz
Członek                Anna Gackiewicz

ul. prof. Antoniego Gębali 6,
20-093 Lublin,  
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy im. Antoniego Gębali w  Lublinie