logotype

OTOZZPF w Łomży

Skład Zarządu:

Przewodniczący: Maciej Bogdan

Wice Przewodniczący: Hanna Kowalewska
Sekretarz: Katarzyna Jankowska
Skarbnik: Barbara Iwanowska

Komisja Rewizyjna: Barbara Jesionowska

                          Ewa Waldzińska

Sąd Koleżeński: Jolanta Lul

                     Tomasz Łukasik

Siedziba:

Szpital Wojewódzki w Łomży

Al. Piłsudskiego 11A pok.109.
18-404 Łomża