logotype

Łódź II

Skład Zarządu:

RPZEWODNICZĄCY                Karol Wojciechowski

WICE RPZEWODNICZĄCY      Anna Szwaczko

 

SEKRETARZ                            Paulina Piasecka

SKARBNIK                              Elżbieta Kurek

CZŁONEK ZARZADU               Michał Wiśniewski

KOMISJA REWIZYJNA

 

RPZEWODNICZĄCY                   Michał Łaz

 

WICE RPZEWODNICZĄCY      Aleksandra Pająk

SEKRETARZ                             Maciej Mamiński

SĄD KOLEŻEŃSKI

RPZEWODNICZĄCY                 Bogdan Stawowski

WICE RPZEWODNICZĄCY        Elżbieta Ciejka

SEKRETARZ                              Halina Szymelfenig

 

Siedziba:
Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Rehabilitacji

91- 520 Łódź, Okólna 181