logotype

Łódź 4

Skład Zarządu

Przewodniczący    Beata Bratkowska-Pawlak
Wiceprzewodniczący    Katarzyna Smyj
Sekretarz        Tomasz Nowakowski
Skarbnik        Magdalena Pruszyńska
Członek zarządu    Ewa Witusińska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący    Katarzyna Janczewska
Członek         Ewa Pomorska
Członek        Barbara Kryczka
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący    Jarosław Rzetelski
Członek         Agnieszka Przedborska
Członek        Jakub Zawada


SIEDZIBA

391-647 Łódź, Plac Hallera 1
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi