logotype

OTOZZPF w Łodzi

Skład Zarządu:

Przewodniczący: Grażyna Tamecka

Wice Przewodnicząca: Renata Szadkowska

Sekretarz: Magdalena Parka

Skarbnik: Agnieszka Pawlik

 Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Beata Rochmińska

Członek: Adam Markiewicz

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Jarosław Misiewicz

Członek: Włodzimierz Deckert

Siedziba:

 

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

ul.Rzgowska 281/289

93-338 Łódź