logotype

OTOZZPF w Lądku-Zdrój

Skład Zarządu:

Przewodniczący: Małgorzata Waszak

Wice Przewodnicząca: Agnieszka Maślanka

Sekretarz: Oliwia Gaik

Skarbnik: Joanna Maskiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Bogusławska

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Joanna Raczkowska

Sekretarz: 

Członek: Alina Jóźwiak Di Marcantonio

 

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca: Mateusz Gąsiorek

Członek:

Członek: Iwona Jakubowska

Siedziba:

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

Plac Mariński 13

57-540 Lądek-Zdrój