logotype

Kraków

Skład Zarządu

Przewodniczący     Łukasz Ciećko
Wiceprzewodniczący    Monika Król
Sekretarz        Jagoda Dryja
Skarbnik         Katarzyna Krawczyk
Członek zarządu     Agata Jasek

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący     Małgorzata Twaróg
Członek         Karina Bżykot
Członek        Joanna Kosidło

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący     Wojciech Gajzler
Członek         Maja Niżyńska
Członek        Jolanta Burek

SIEDZIBA

30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie