logotype

Jelenia Góra

Skład Zarządu

PRZEWODNICZĄCY                Wojciech Mikołajczyk
WICE PRZEWODNICZĄCY        Paweł Kowalczyk
SEKRETARZ                           Patrycja Sinka
SKARBNIK                             Marzena Moskwa - Bednarek
CZŁONEK ZARZĄDU                Mariusz Rudnik

KOMISJA REWIZYJNA
PZREWODNICZĄCY                 Anna Lis
WICE RPZEWODNICZĄCY        Krzysztof Wolak
SEKRETARZ                           Agnieszka Maląg

SĄD KOLEŻEŃSKI
RPZEWODNICZĄCY                Wioletta Wilk
WICE PZREWODNICZĄCY       Anna Marciniak
SEKRETARZ                          Agnieszka Przybyłka

ul. Ogińskiego 6,
58-506 Jelenia Góra,  
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej