logotype

OT Hajnówka

ZARZĄD TERENOWY

Przewodniczący        Edyta Jóźwiuk
Wiceprzewodniczący    Natalia Mikulicz
Sekretarz            Anna Baczyńska
Skarbnik         GrażynaWilieńska
Członek zarządu        Emila Polak Sakowska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący    Paweł Wawreszuk
Członek        Maria Sikorska
Członek        Magdalena Wojciechowska

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący    Halina Filipowicz
Członek        Joanna Odulińska    
Członek        Joanna Tołwińska

Siedziba:

ul. Doc. Adama Dowgirda 9,
17-200 Hajnówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce