logotype

OT EŁk

ZARZĄD TERENOWY

Przewodniczący        Marek Kular
Wiceprzewodniczący     Hubert    Utykański
Sekretarz            Elżbieta Podborączyńska
Skarbnik            Aneta Drozd
Członek zarządu        Agnieszka Merska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący    Monika Sutowska
Członek        Renata Łajewska
Członek        Mateusz Pałuska
SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący    Agata Utykańska
Członek        Anna Kotarska
Członek        Arkadiusz Olszewski

Siedziba:

ul. Baranki 24,
19-300 Ełk, "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. – Szpital.