logotype

OTOZZPF w Chrzanowie

OTOZZPF w Chrzanowie

Przewodnicząca - Elżbieta Piątkowska,
V-ce przewodniczący – Radosław Siewniak
Sekretarz – Dominik Czuper
Skarbnik – Joanna Glica
Członek Zarządu – Michał Kuciel

Sąd Koleżeński
Przewodniczącej - Piotr Sypko
Sekretarz – Józefa Janik
Członek – Sylwia Gworek

Komisja Rewizyjna
Przewodniczącej - Jakiel Bartłomiej
Sekretarz – Dębska Agnieszka
Członek – Klaudia Chrobak

Siedziba:
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Ul. Topolowa 16
32- 500 Chrzanów