logotype

Bydgoszcz 3

Skład Zarządu:

    Przewodniczący           Janusz Kotanowicz
    Wiceprzewodniczący    Iwona Kapsiak
    Sekretarz                   Małgorzata Murawska
    Skarbnik                    Agnieszka Zimmermann
    Członek zarządu          Kamil Krupecki

    KOMISJA REWIZYJNA

    Przewodniczący        Alicja Szulc
    Członek                   Dorota Tomicka
    Członek                   Dariusz Krausse

    SĄD KOLEŻEŃSKI

    Przewodniczący        Klaudyna Biela
    Członek                   Dorota Kubicka
    Członek                   Ewelina Kielich

    Siedziba:

    Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy   
    ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz