logotype

OTOZZPF w Bełchatowie

Skład Zarządu:

Przewodniczący: Cezary  Sztajerowski  

Wice Przewodnicząca: Iwona Brzeska  
Skarbnik: Magdalena Muszalak

Siedziba:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła 2 w Bełchatowie

ul. Czapliniecka23
Bełchatów