logotype
09
Gru
  Dr Svietlana Masgutova w Instytucie Fizjoterapii

6.12.2014r. odbyło się Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Oddziału Opolskiego, z udziałem dr Svietlany Masgutovej oraz przedstawicieli firmy Bardo – Med.
z Krakowa.

Dr Svietlana Masgutova (The Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration - MNRI ® Method) wygłosiła wykład pt. Neurosensomotoryczna integracja odruchów u osób z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Prelegentka jest autorem ponad 130 publikacji i bezspornym ekspertem w dziedzinie psychologii, edukacji, integracji neurosensomotorycznej odruchów oraz rozwoju opartego na ruchu.

Program neurosensomotorycznej integracji odruchówskierowany jest do dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju neuropsychoruchowym, w celu poprawy ich sprawności fizycznej oraz rozwoju poznawczego.

W swoim wystąpieniu dr Masgutova przedstawiła także swoje doświadczenia w pracy z zespołem stresu pourazowego u ofiar katastrof, konfliktów zbrojnych oraz sytuacji traumatycznych. Doskonałym uzupełnieniem bardzo ciekawego wykładu były praktyczne ćwiczenia, które przeprowadzała prelegentka z udziałem bardzo licznego audytorium.

Po zakończeniu części otwartej zebrania, odbyło się spotkanie członków PTF oraz nauczycieli akademickich z dr Masgutową, w czasie którego odpowiadała ona na licznie zadawane pytania. Wystąpienie dr Masgutovej było niewątpliwie dużym wydarzeniem, zarówno dla środowiska akademickiego, jaki i fizjoterapii opolskiej.

Duże wrażenie, na uczestnikach zebrania, wywołała także prezentacja nowoczesnych urządzeń do fizjoterapii, w trakcie której firma Bardo – Med. z Krakowa przedstawiła min. aparaty do fizykoterapii holenderskiej firmy Enraf - Nonius.

 Svietlana1

Wykład dr Svietlany Masgutovej

Svietlana2

Ćwiczenia praktyczne z udziałem wszystkich uczestników

Svietlana3

Spotkanie dr Masgutovej z członkami PTF
i nauczycielami akademickimi