logotype
27
Paź
  W dniu dzisiejszym (27.10.2016) odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

W dniu dzisiejszym (27.10.2016) odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów. W jego drugiej części uczestniczyli koordynatorzy wojewódzcy.
Dokonano podziału województw na regiony, wyznaczono w większości województw sale, w których odbędzie się głosowanie oraz ustalono rozdział i ilość mandatów delegatów w poszczególnych regionach.
KOSF postanowił wybrać maksymalną możliwą, określoną w regulaminie liczbę delegatów na I Zjazd Krajowy tj. 340.
Szczegółowe informacje na temat wyborów zostaną zamieszczone na srtonie
www.kosf.pl