logotype
14
Gru
  Szkolenie z zakresu Mikrokinezyterapii

Zebranie Członów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, odbyło się 5.12.2015r. w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Zebranie oraz szkolenie było współorganizowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, Polskie Stowarzyszenie Specjalistów Fizjoterapii oraz firmę PHU Rehabmed z Opola.

W trakcie zebrania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu Pana Władysława Batkiewicza pt." Mikrokinezyterapia". Autor wykładu przedstawił historię metody, wyjaśnił pojęcie rytmu życiowego, przypomniał embriologiczny podział mięśni oraz struktur ciała pochodzących z mezoblastu i przedstawił techniki terapeutyczne mikrokinezyterapii. Po wykładzie odbyły się warsztaty podczas których uczestnicy zapoznali się z technikami mikrokinezyterapii. Uczestnikom warsztatów wręczono certyfikaty. Pan Władysław Batkiewicz jest fizjoterapeutą klinicznym, absolwentem czteroletniego 11-stopniowego szkolenia z zakresu Mikrokinezyterapii we Francji i Szwajcarii (2004-2008). Jest jedną z kilku osób w Polsce posiadających najwyższy certyfikat uprawniający do prowadzenia terapii, wydany przez twórcę metody Daniela Grosjeana (szefa Centrum Szkoleniowego w Maisonvile). Nauczyciel metody, tłumacz książek dotyczących mikrokinezyterapii: „Podręcznik praktyczny Mikrokinezyterapii tom I – Mięśnie”, „Podręcznik praktyczny Mikrokinezyterapii tom II – System nerwowy” oraz „Mikropalpacja – podstawa Mikrokinezyterapii”. Od 2008 stosuje w polskich szpitalach mikrokinezyterapię, prowadząc obserwacje kliniczne. W trakcie zebrania odbył się także wykład dotyczący stymulacji mikrokążenia, przy pomocy urządzenia wyprodukowanego przez firmę Bemer. Wykład przeprowadziła Pani Lilianna Michalska, przedstawiciel firmę Bemer. Przedstawicielem handlowym, niemieckiej firmy Bemer, jest Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Rehabmed z Opola. Gościm zebrania był Pan Marek Gryszpiński (prezes Rehabmed z Opola). Po części otwartej odbyło się zebranie członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, w trakcie którego omawiano istotne sprawy związane z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. W zebraniu uczestniczył Pan mgr Dariusz Klonowski, nauczyciel akademicki (PWSZ w Nysie), przedstawiciel Opolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.