logotype
12
GR
  OZZPF OT W  TRANOWIE
Fizjoterapeuci w szpitalu św. Łukasza są w sporze zbiorowym z dyrekcją.
Czy odejdą od łóżek pacjentów?

TARNOWSKA TV

OT tarnow 12 12JPG