logotype
16
LIS
  Apel do JM Rektora Politechniki Opolskiej o solidarność, współpracę i odpowiedzialność za los naszej uczelni.

PISMO