logotype
30
KWI
  Zmiany w kryteriach otrzymywania świadczeń dla rehabilitacji

Zmiany w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej
Zmiany w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodkach/oddziałach dziennych
Zmiany w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

LEGISLACJA

30kwietnia