logotype
11
KWI
  Rada Społeczna popiera dyrektora Nojszewskiego

Apel do władz Samorządu Województwa Podlaskiego o sprawiedliwe finansowe wynagradzanie kierowników placówek medycznych, oraz wspieranie ich w działaniach w zakresie polityki kadrowej, która stanowi obecnie duży problem


4LOMZA